Nieuw e-magazine FNV Spoor verschenen

Zojuist is weer een nieuwe editie van het digitale magazine van FNV Spoor verschenen. Uiteraard is ook dit nummer weer een product van de Schrijfzaak, die ook het concept heeft bedacht.
 
Dit nummer van het e-magazine heeft als thema individuele belangenbehartiging en beschrijft diverse vormen van hulp en bijstand die de bond aan individuele leden bij het spoor biedt in geval van langdurige ziekte, een bedrijfsongeval, een conflict op het werk, een beroepsziekte en zo meer. Ook komen enkele (oud-) spoormedewerkers aan het woord die door de deskundigen van de bond zijn geholpen.
 
Het e-magazine is te bereiken  door te klikken op deze link:
emagazine.fnvspoor.nl
 
Veel kijk- en leesplezier!