Home / ABD Courant

ABD Courant

Ledenmagazine

De secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en alle managers met integrale eindverantwoordelijkheid over mensen en middelen bij de rijksoverheid vallen onder de Algemene Bestuursdienst. Bureau ABD, dat op zijn beurt onderdeel is van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is het management development bureau voor deze groep topmanagers.

De ABD Courant is het ledenmagazine van Bureau ABD. Het blad besteedt vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan vooral persoonlijke en organisatieontwikkeling. Hiernaast is er aandacht voor ‘verenigingsnieuws’ zoals nieuwe ABD-leden en een agenda met data voor bijeenkomsten.

In direct overleg met de directeur-generaal van het Bureau ABD en enkele ABD-adviseurs verzorgt de Schrijfzaak de redactionele inhoud van blad.