Home / FHKN

FHKN

Corporate brochure

FHKN stimuleert iedereen die werkt of wil gaan werken in de detailhandel een beroepsopleiding te volgen en ook daarna te blijven leren. De organisatie maakt zich sterk voor het bevorderen van vakmanschap, veiligheid en de kennis van arbovraagstukken.

Directe contacten met de doelgroep zoekt FHKN op (banen)beurzen, door winkelbezoek en via het aanbieden van (veiligheids)trainingen. Ondersteunende hulpmiddelen die bij dit alles worden gebruikt zijn het eigen blad (DNK, zie elders op deze website) en een groot aantal zogenoemde Vakbladen (ook elders op deze website) over specifieke onderwerpen die met het werk te maken hebben.

Uiteraard beschikt FHKN ook over een eigen corporate brochure. Net als het blad en de Vakbladen is ook deze brochure een product (tekst, beeld, vorm en druk) van de Schrijfzaak.