De Schrijfzaak is een journalistiek tekstbureau gespecialiseerd in berichtgeving over sociaal-economische ontwikkelingen. Het bureau richt zich voornamelijk op onderwerpen die te maken hebben met arbeid, scholing en sociale zekerheid. 

Dankzij de steeds verder gaande specialisatie heeft de Schrijfzaak inmiddels een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de politiek, de (rijks)overheid, de sociale partners, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke belangenorganisaties.

De Schrijfzaak kan bij de invulling van de werkzaamheden terugvallen op een netwerk van freelance collega-journalisten en tekstschrijvers, fotografen, vormgevers en drukkers. Menig product komt dan ook tot stand op basis van een strategische alliantie met een of meer ‘externe’ professionals.

De laatste jaren is de core business van de Schrijfzaak verschoven richting het vervaardigen van complete magazines (periodiek verschijnende vakbladen) over sociaal-economische onderwerpen. Enkele bladen richten zich nadrukkelijk op alleen leidinggevenden, andere hebben specifieke groepen werknemers als doelgroep. De in deze bladen te behandelen onderwerpen gaan over zaken als ziekteverzuim (en de preventie daarvan), reïntegratie (en de ontwikkelingen daaromtrent), arbeidsvoorwaarden (zoals loonontwikkelingen, pensioenen en loopbaanregelingen), management (inclusief managementontwikkelingen zoals competentiemanagement en leiderschap), wet- en regelgeving (inclusief de reacties/standpunten van de sociale partners) en meer.