Home / Mens(en)Werk

Mens(en)Werk

Vakblad

Uitgever van de Staatscourant Sdu Uitgevers hecht waarde aan een positie op de markt voor vakbladen. Een van middelen die hierbij worden ingezet is het blad Mens(en)Werk dat zich in de breedste zin van het woord richt op arbeid: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de kwaliteit van de arbeid.

Het blad richt zich nadrukkelijk op nieuwe wet- en regelgeving rond arbeid en de ideeën die hierover leven in de landelijke politiek. De Schrijfzaak is verantwoordelijk voor de redactie en tekst van dit blad.