Home / EVC Magazine

EVC Magazine

Vakblad

Het Kenniscentrum EVC heeft als taak de kennis over en het gebruik van EVC (Erkenning Verworven Competenties) te bevorderen. In het onderwijs, maar ook als HR-tool voor een Leven Lang Leren binnen bedrijven en organisaties. Een van de middelen die bij de voorlichting worden ingezet is het EVC Magazine.

De Schrijfzaak is verantwoordelijk voor redactie, tekst, beeld en vorm van dit blad.