Home / FHKN Vakbladen

FHKN Vakbladen

Vakblad

FHKN stimuleert iedereen die werkt of wil gaan werken in de detailhandel een beroepsopleiding te volgen en ook daarna te blijven leren. De organisatie maakt zich sterk voor het bevorderen van vakmanschap, veiligheid en de kennis van arbovraagstukken.

Directe contacten met de doelgroep zoekt FHKN op (banen)beurzen, door winkelbezoek en via het aanbieden van (veiligheids)trainingen. Ondersteunende hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt zijn het eigen blad (DNK, zie elders op deze website) en een groot aantal zogenoemde Vakbladen over specifieke onderwerpen die met het werk te maken hebben.

 

Inmiddels zijn er meer dan vijftien verschillende Vakbladen verschenen. Zij hebben een net iets groter formaat dan de corporate brochure van FHKN en kunnen – afhankelijk van de vraag van een belangstellende – a la carte en op een opvallende manier aan het informatiepakket worden toegevoegd.

Net als het blad en de corporate brochure zijn ook de Vakbladen een product (tekst, beeld, vorm en druk) van de Schrijfzaak.